Úvod Recenze knih

Recenze knih


název knihy : Lupéka v otázkách a odpovědích

Autor: Nina Benáková
Nakladatelství: Triton
Město: Praha
Rok vydání: 2003
Počet stran: 128
ISBN: 80-7254-392-X
cena : 120-140 Kč
Anotace

„Psoriáza, česky lupénka, je chronická zánětlivá kožní choroba - to znamená dlouhotrvající, opakovaně se objevující. Vzniká, dle současného stavu odborného výzkumu, převážně na podkladě zděděného sklonu k odchylkám imunitního systému a kůže.“ (z úvodu publikace)


Naše recenze

Kniha nastiňuje základní fakta o lupénce. Změřuje se na příčiny (výskyt, vznik, kvalitu života, imunitu, dědičnost, prognózy). Dále pojednává o provokačních faktorech, které lupénku vyvolávají nebo ji zhoršují. Dále autor popisuje diagnózu a formy a průběh (délka života, postižení jiných orgánů, nemoci, alergie a infekce). V druhé části knihy se autor zaměřuje na péči a léčbu. Především se soustředí na obecné zásady (individualizace, spolupráce pacienta s lékařem, léčitelnost, reakce na léky, péče o kůži, koupele, sauna, doba hojení...). Popsána je zevní léčba mastmi a krémy, ale i světloléčba, vnitřní celková léčba, méně obvyklé, podpůrné a alternativní prostředky. Menší kapitolka je také věnována lupénce v dětské věku a těhotenství. Třetí část knihy se věnuje novinkách a výzkumu a poslední část je zaměřen celkově na životní styl. V závěru knihy najdete doporučenou literaturu a užiteční adresy a také rejstřík se základními pojmy. Kniha se snaží zachovat si odborný ráz, přesto je psaná čtivě, což podporuje i přehledná struktura knihy. Jednotlivé kapitoly jsou krátké, přehledné a výstižné. Navíc kniha je malého formátu, takže ji lze přečíst poměrně rychle. Publikace neobsahuje obrázky, ale má přehledné tabulky a výčty. Důležité informace jsou zvýrazněné tučným písmem.

název knihy : Lupénka
Autor: Hilary Bower
Nakladatelství: Alpresss
Město: Frýdek-Místek
Rok vydání: 1998
Počet stran: 144
ISBN: 80-7218-148-3
cena : 90-110 Kč
Anotace

Lupénka je kožní onemocnění, kterým si lékaři lámou hlavu mnoho let. Může začít v jakémkoli věku a projevuje se v různých formách od několika červených skvrn na pažích a dolních končetinách až po hrubou a šupinatou kůži, která pokrývá celé tělo. Těm, kdo onemocněním trpí, nezpůsobuje jen tělesné obtíže, ale samozřejmě i zraňující pocit trapnosti, deprese a studu.


Naše recenze

Ještě před úvodem knihy najdete seznam ilustrací. Po úvodu následuje kapitola o lupénce a celkově o funkci kůže a jejích poruchách. Další kapitola je zaměřená na formy lupénky (diskoidní lupénka, flexurání lupénka, gutální lupénka, erytrodermická lupénka…). Dále se více dozvíte o příčinách lupénka. Kniha se zabývá genetickými faktory, imunitním systémem, přetížením jater, stravou, sílou mysli…Přečtete si také o tom, jak si pomoci sami. Konkrétně je nutné vyvarovat se stresu, pečovat o kůži, držet dietu, cvičit, vhodně se oblékat atd. Pátá kapitola je věnována léčebným metodám a procedurám klasické medicíny. Seznámíte se s léčbou různě těžkých forem lupénky. Další kapitola se pro změnu věnuje přírodnímu léčení lupénky. Získáte informace o přírodní terapii a možnostech její účinnosti. Dále je pozornost zaměřená na dietu a životní prostředí. Dozvíte se, jak se správně stravovat a čemu se raději vyhnout. Kniha také přibližuje léčbu duše a emocí, léčení nemocné kůže a výběr praktika. Na závěr jsou zde vypsány užitečné organizace a doporučená literatura. Publikace je členěná do mnoha krátkých kapitol. Obsahuje schématické obrázky, tabulky a celkově je kniha přehledná. Je doplněná příběhy konkrétních pacientů, kteří lupénkou trpí. Publikace je zajímavá a dobře se čte.

název knihy : Jak žít s lupénkou

Autor: František Novotný, Jaroslav Hájek
Nakladatelství: Makropulos
Město: Praha

Rok vydání: 1995 Počet stran: 160
ISBN: 80-901776-3-8
cena : 80-100 Kč
Anotace

Čtenář se zde setkává se spoluprácí v medicíně ojedinělou. Na jedné straně s vysoce kvalifikovaným dermatologem, který se po čtyřicet let zabývá výzkumem a medicínským léčebním psoriázy, na druhé straně s „přírodním lékařem“ ze Švýcarska, který, sám psoriatik, soukromým studiem a aplikací různých přírodních metod dosáhl 95%ního vyléčení své choroby.


Naše recenze

V počátku knihy se setkáte s medicínským lexikonem použitých pojmů. První velká část je věnována dermatologické terapii. Najdete zde pohled do minulosti, biologický vývoj psoriázy, demografickou a populační analýzu výskytu, dědičnost, provokující faktory, formy psoriázy, diagnostiku psoriázy, výklad chorobného procesu, imunologické aspekty, prognózu, obavu z nakažlivosti a více vám jeden z autorů přiblíží současné metody terapie v dermatologické praxi. Sem patří mechanismy účinku léků, zevní léčba, koupele, ozařování, vnitřní léčba, alternativní terapie, homeopatické léky, psychoterapie… Druhá velká část knihy je věnována přírodní terapii. Seznamuje čtenáře se situací přírodní léčby ve Švýcarsku. Autor zde přibližuje svou vlastní anamnézu, nazírá na Kneippovu metodu, přibližuje přírodní terapii Hajek-Skin-Care, kterou ještě rozšiřuje o doplňkové terapie, dietu, hydroterapii, kosmetickou péči. Zabývá se i stresem a dalšími možnými aspekty. Jsou tu také popisy nemocných a postup jejich léčení. Kniha je přehledná a dobře se čte. Najdete v ní fotografie ukazující lupénku. Také je zde nabídka pacientům lupénky. Jde o různé přípravky a rady, jak projevy této kožní nemoci odstraňovat. Na konci knihy je také přehledný rejstřík.

název knihy : Léčba lupénky: přírodní alternativa

Autor: John O.A. Pagano
Přeložil: Jana Gigov
Nakladatelství: Triton
Město: Triton
Rok vydání: 2012
Počet stran: 295
ISBN: 978-80-7387-556-5
Anotace

I v současné době je léčba lupénky složitá. Každému na ni zabírá něco jiného a někdy je to skutečně běh na dlouhou trať. Tato publikace je zajímavá svým jedinečným přístupem, který poukazuje na schopnost uzdravit organismus pomocí správného stravování, ale také správného držení těla a vnitřní očistě organismu. V úvodu knihy se lépe seznámíte s jejím autorem a jeho zkušenostmi s léčbou lupénky. Po předmluvě a úvodu následují konkrétní kapitoly soustředící se na příčinu lupénky a na to, jak funguje. Dozvíte se také o léčení přírodní alternativou, vnitřní očistě, stravování a výživě, bylinných čajích, správném myšlení, lupence jednotlivých částí těla, citovém faktoru, ekzému, cíli léčby atd. Tato část knihy obsahuje 22 kapitol. Poté následují ohlasy pacientů a doporučení lékařů. Dále jsou v knize dodatky (stravovací režim, autohypnotická nahrávka pro pacienty s lupenkou a dodavatelé produktů). V knize také ještě najdete rejstřík, poděkování, ilustrace a fotografie, bibliografii a aktualizace kapitol.


Naše recenze

Publikace je poměrně obsáhlá. Přináší nový pohled na lupénku a možnosti její léčby. Dozvíte se mnohé teoretické i praktické informace. Kniha je členěná do menších kapitol a najdete v ní obrázky, nákresy a fotografie, které lépe dokreslí popisovanou problematiku. Jelikož v současné době hodně lidí bojuje s lupenkou a některým pacientům máloco dlouhodobě zabírá, může být kniha pro ně návodem, jakým směrem by se měli v tomto boji pustit.


Diskuse (0 komentářů)

Nový příspěvek
Copyright 2006–2024 © Lupénka.eu
Kontakty